Next Generation

Next Generation

Om de droom van een kind waar te kunnen maken geeft een gevoel van dankbaarheid en trots.
Nieuw binnen Team Piet Raijmakers is het initiatief om d.m.v. een talentenplan jeugdige ruiters die van huis uit minder affiniteit hebben meegekregen met de paardensport, te ondersteunen en te begeleiden in hun droom een zo hoog mogelijk niveau te behalen.

Het uitdragen van de paardensport in een brede doelgroep is een missie van Team Piet Raijmakers.
Met ons talentenplan, bestemd voor jeugdige talenten in de leeftijd van 12 - 14 jaar, bieden wij een uniek traject aan waarin niet alleen op sportief gebied ondersteuning wordt geboden maar ook de persoonlijke ontwikkeling van het kind een belangrijk aspect vormt.
Wat in veel gevallen voor deze nieuwe jonge doelgroep onhaalbaar lijkt, maken wij mogelijk.
De jeugdige talenten zijn tijdens een selectie dag beoordeeld, waarna een selecte groep gestart is met een begeleidingstraject onder leiding van Piet Raijmakers sr. en Joep Raijmakers.  
Vanaf de start van het traject zijn de talenten trots onderdeel van Team Piet Raijmakers waarbij ze naast een pakket aan teamkleding ook met regelmaat contact hebben met onze Internationale ruiters en uitgenodigd worden als lid van het team op diverse evenementen.
Een meerdaagse intensieve clinic met een van onze partners maakt deel uit van het totale traject.
“Om de droom van een kind waar te kunnen maken geeft een gevoel van dankbaarheid en trots”.Piet Raijmakers sr.